Artykuł o obwodnicy Staszowa

26 sierpnia 2016 na lokalnych stronach „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł opisujący inwestycję pn: „Budowa układu obwodnicowego miasta Staszów – droga wojewódzka nr 764 od km 0+000 do km 4+870”.

Zapraszamy do lektury: POBIERZ PLIK PDF >>