Na czterech etapach trwa budowa obwodnicy

Na Etapie I  od km 0+000,00 do km 2+189,35 trwają prace ziemne i stabilizacja podłoża, wykonywanie podbudowy z kruszywa jak również przebudowa instalacji podziemnych. Roboty ziemne są prowadzone na Etapie II od km 2+189,35 do km 2+944,89. Na Etapie IIA od km 2+944,89 do km 3+422,14 trwają roboty ziemne oraz wzmacnianie podłoża gruntowego. Etap IV 3+422,14 do km 4+870,00 gdzie kończone są prace przy przygotowaniu podbudowy z kruszywa, do końca października mają być położone pierwsze warstwy asfaltu, co umożliwi dojazd ciężkiego sprzętu do rzeki i rozpoczęcie budowy mostu związanego z etapem III.