Category Archives: Galerie

Zbrojenia mostu postępują

Na etapie III inwestycji trwają prace przy zbrojeniach obiektu mostowego. Długość całkowita mostu wynosić będzie 104,22 m, zaś szerokość 11,74 m. Szerokości użytkowe wyniosą: szerokość jezdni: 2x 3,50 m, opaska bezpieczeństwa: 2x 0,5 m, chodnik: 1,50 m. Elementy bezpieczeństwa ruchu: bariera ochronna, barieroporęcz i balustrada. Podpory: przyczółki – masywne, żelbetowe, pełnościenne, filary – żelbetowe, słupowe. Posadowienie obiektu: pośrednie na palach. Budowany most będzie służył do bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu samochodowego i pieszego nad rzeką Czarną. Dodakowo obiekt będzie spełniał funkcję dolnego przejścia dla dużych zwierząt. Continue reading