Galerie

Zbrojenia mostu postępują

DSC_0315

Na etapie III inwestycji trwają prace przy zbrojeniach obiektu mostowego. Długość całkowita mostu wynosić będzie 104,22 m, zaś szerokość 11,74 m. Szerokości użytkowe wyniosą: szerokość jezdni: 2x 3,50 m, opaska bezpieczeństwa: 2x 0,5 m, chodnik: 1,50 m. Elementy bezpieczeństwa ruchu: bariera ochronna, barieroporęcz i balustrada. Podpory: przyczółki – masywne, żelbetowe, pełnościenne, filary – żelbetowe, słupowe. Posadowienie obiektu: pośrednie na palach. Budowany most będzie służył do bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu samochodowego i pieszego nad rzeką Czarną. Dodakowo obiekt będzie spełniał funkcję dolnego przejścia dla dużych zwierząt. więcej »

Prace przy budowie mostu

Etap III od km 3+246,3 do km 3+422,14. Zaawansowanie prac: 32 %

Na etapie III na początku prac zostały wbite pale żelbetowe o łącznej długości 1 kilometra i wadze około 29 ton, które stanowią posadowienie obiektu. Na nich zostały wykonane ławy fundamentowe wraz z przyczółkami i słupami. Trwają prace montażowe belek prefabrykowanych dla ustroju nośnego.
więcej »

Maj upłynął pod znakiem robót drogowych

szalowanie słupa S1 podpora nr 3

Postęp robót przebiega zasadniczo zgodnie z Harmonogramem.  W okresie zimowym Wykonawca główny nacisk kładł na wykonywanie robót mostowych oraz robót branżowych (przekładki sieci – kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg). Z chwilą poprawy warunków pogodowych rozpoczęły się na szerszą skalę roboty drogowe.

więcej »