Galerie

Kwiecień na budowie obwodnicy Staszowa

Zbrojenia mostu postępują

Na etapie III inwestycji trwają prace przy zbrojeniach obiektu mostowego. Długość całkowita mostu wynosić będzie 104,22 m, zaś szerokość 11,74 m. Szerokości użytkowe wyniosą: szerokość jezdni: 2x 3,50 m, opaska bezpieczeństwa: 2x 0,5 m, chodnik: 1,50 m. Elementy bezpieczeństwa ruchu: bariera ochronna, barieroporęcz i balustrada. Podpory: przyczółki – masywne, żelbetowe, pełnościenne, filary – żelbetowe, słupowe. Posadowienie obiektu: pośrednie na palach. Budowany most będzie służył do bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu samochodowego i pieszego nad rzeką Czarną. Dodakowo obiekt będzie spełniał funkcję dolnego przejścia dla dużych zwierząt. więcej »