Północno-zachodnia obwodnica Staszowa otwarta

Inwestycja polegająca na budowie północno – zachodniej obwodnicy Staszowa została zakończona. Realizacja zadania pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764” została odebrana i rozliczona. W dniu 30-05-2019r. miało miejsce uroczyste otwarcie drogi.