Prace przy budowie obwodnicy idą pełną parą

Pełną parą idą prace przy budowie obwodnicy Staszowa. Roboty są prowadzone równolegle na czterech etapach ( I,II, IIA , IV), a zakończenie układania warstw asfaltu na Etapie IV umożliwi rozpoczęcie prac na etapie III.  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć dokumentujących tę fazę prac.

Na Etapie I  od km 0+000,00 do km 2+189,35 trwają prace ziemne i stabilizacja podłoża, wykonywanie podbudowy z kruszywa jak również przebudowa instalacji podziemnych.
Na Etapie II od km 2+189,35 do km 2+944,89 trwają roboty ziemne. Etap IIA od km 2+944,89 do km 3+422,14 gdzie prowadzone są roboty ziemne oraz wzmacnianie podłoża gruntowego. Na Etapie IV 3+422,14 do km 4+870,00 kończone są prace przy przygotowaniu podbudowy z kruszywa, co umożliwi położenie warstw asfaltu. Jest to konieczne, aby mógł dojechać ciężki sprzęt do rzeki i rozpoczęła się budowa mostu związanego z Etapem III. Trwają również też pracę związane z układaniem elementów infrastruktury podziemnej: gazowej, wodociągowej i energetyczne.