Staszów będzie miał obwodnicę

Rusza budowa obwodnicy Staszowa. W jej zakresie zaplanowano także budowę czterech rond i ścieżki rowerowej. Pierwszy etap inwestycji zrealizuje wyłoniona w przetargu kielecka firma- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART.

Umowę na zadanie ,,Budowa układu obwodnicowego miasta Staszów, dw. nr 764” podpisali : w imieniu inwestora – Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz w imieniu wykonawcy – Mirosław Szczukiewicz, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych ,,FART” Sp. z o.o. w Kielcach. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.
Będzie ona realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt inwestycji to 19,667 mln zł brutto, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej – 737,48 tysięcy zł, wykonanie robót budowlanych – 18,887 mln zł, koszt nadzoru autorskiego – 41,82 tys. zł.

Inwestycja zakłada, że na trasie znajdą się cztery ronda: przy ul. Kościuszki, ul. Krakowskiej, ul. Oględowskiej i ul. Rakowskiej. Jezdnia będzie miała dwa pasy ruchu o łącznej szerokości 7 m. Pobocza umocnione kruszywem będą miały szerokość 1,25 m, chodnik 2,5 m, przy drodze powstanie także ścieżka rowerowa oraz drogi techniczne. Inwestor przewiduje, że do końca marca 2017 roku powinno zostać wydane zezwolenie na realizację inwestycji, a jej całkowite zakończenie zaplanowano na koniec października 2018 roku.

O tym, jak bardzo wyczekiwaną i ważną dla Regionu Świętokrzyskiego inwestycją jest budowa obwodnicy Staszowa świadczy fakt, że w uroczystości jej podpisania w staszowskim Starostwie Powiatowym wzięli udział: Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego; Jan Maćkowiak, Wicemarszałek; Izydor Grabowski, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego; Michał Skotnicki, starosta staszowski; Damian Sierant, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie. Obecni byli także: Jolanta Piotrowska, skarbnik powiatu staszowskiego; Leszek Kopeć burmistrz miasta i gminy Staszów;Ireneusz Kwjeciasz, przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa; radni powiatu oraz miasta i gminy Staszów oraz sołtysi i działacze społeczni.