Zaawansowanie robót budowlanych na wszystkich etapach

Z informacji od Inżyniera Kontraktu stan robót na koniec lutego przedstawiał się następująco:

Etap I – zaawansowanie 25% Wykonano: 11 tys. m3 wykopów, 9 tys. m3 nasypów, 13 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 10 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego;

Etap II – zaawansowania 39% Wykonano: 74 tys. m3 wykopów

Etap IIa – zaawansowanie 39% Wykonano: 16 tys. m3 nasypów

Etap III – zaawansowanie 15% Wykonano – 1 tys. m3 nasypów, posadowienie pośrednie obiektu mostowego

Etap IV – zaawansowanie 55% Wykonano: 16 tys. m3 wykopów, 9 tys. m3 nasypów, 10 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 10 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 8 tys. m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego