Zaawansowanie robót w grudniu 2018

Zaawansowanie całego kontraktu wynosi 90%.
Etap I
Wykonano: 11 tys. m3 wykopów, 16 tys. m3 nasypów, 29 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 28 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 34 tys. m2 warstwy wiążącej, 28 tys. m2 warstwy ścieralnej
Etap II
Wykonano: 90 tys. m3 wykopów, 5 tys. m3 nasypów, 7 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 7 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 10 tys. m2 warstwy wiążącej, 6 tys. m2 warstwy ścieralnej
Etap IIa
Wykonano: 19 tys. m3 nasypów, 3 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 3 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 2 tys. m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, 2 tys. m2 warstwy ścieralnej
Etap III
Wykonano: 2 tys. m3 nasypów, 158 ton robót zbrojarskich, 1000 m3 robót betonowych, 56 m3 prefabrykowanych belek typu T27 i T18
Etap IV
Wykonano: 17 tys. m3 wykopów, 12 tys. m3 nasypów, 14 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 14 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 19 tys. m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, 19 tys. m2 warstwy ścieralnej.