Zaawansowanie robót w listopadzie

Zawansowanie całego kontraktu – 85%
Etap I – zaawansowanie 79%
Wykonano: 11 tys. m3 wykopów, 16 tys. m3 nasypów, 29 tys. m2 podbudowy
z kruszywa łamanego, 27 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 27 tys. m2 warstwy wiążącej, 18 tys. m2 warstwy ścieralnej
Etap II – zaawansowania 89%
Wykonano: 90 tys. m3 wykopów, 5 tys. m3 nasypów, 7 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 7 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 7 tys. m2 warstwy wiążącej,
2 tys. m2 warstwy ścieralnej
Etap IIa – zaawansowanie 81%
Wykonano: 19 tys. m3 nasypów, 2 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 2 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 2 tys. m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
Etap III – zaawansowanie 73%
Wykonano: 2 tys. m3 nasypów, 158 ton robót zbrojarskich, 1000 m3 robót betonowych, 56 m3 prefabrykowanych belek typu T27 i T18
Etap IV – zaawansowanie 96%
Wykonano: 17 tys. m3 wykopów, 12 tys. m3 nasypów, 14 tys. m2 podbudowy
z kruszywa łamanego, 13 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 19 tys. m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, 18 tys. m2 warstwy ścieralnej.