Zaawansowanie robót w maju

Zaawansowanie całego kontraktu – 55%
Etap I – zaawansowanie 51%
Wykonano: 11 tys. m3 wykopów, 15 tys. m3 nasypów, 18 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 16 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 22 tys. m2 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 5 tys. m2 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Etap II – zaawansowania 47%
Wykonano: 74 tys. m3 wykopów, 2 tys. m3 nasypów, 2 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 2 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego
Etap IIa – zaawansowanie 70%
Wykonano: 18 tys. m3 nasypów, 2 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 2 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 2 tys. m2 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
Etap III – zaawansowanie 31%
Wykonano – 1 tys. m3 nasypów, wbudowano 65 t stali, zabudowano 565 m3 betonu konstrukcyjnego i 51 m3 betonu niekonstrukcyjnego, wykonano izolacje bitumiczne „na zimno” w ilości 563 m2
Etap IV – zaawansowanie 69%
Wykonano: 16 tys. m3 wykopów, 9 tys. m3 nasypów, 11 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 10 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 8 tys. m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.