Zaawansowanie robót w kwietniu

Zawansowanie całego kontraktu – 41%

Etap I – zaawansowanie 27% Wykonano: 11 tys. m3 wykopów, 11 tys. m3 nasypów, 13 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 10 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego

Etap II – zaawansowania 40% Wykonano: 74 tys. m3 wykopów, 2 tys. m3 nasypów

Etap IIa – zaawansowanie 47% Wykonano: 16 tys. m3 nasypów

Etap III – zaawansowanie 19% Wykonano – 1 tys. m3 nasypów, posadowienie pośrednie obiektu mostowego, zazbrojono fundamenty przyczółków w ilości 29t.

Wykonano zbrojenie korpusu przyczółka podpory nr 5, zbrojenie skrzydełek podpory nr 5, zbrojenie słupów filara podpory nr 2,3,4. Na następny okres planowane jest zbrojenie przyczółków oraz roboty betonowe na ławach fundamentowych.

Etap IV – zaawansowanie 61% Wykonano: 16 tys. m3 wykopów, 9 tys. m3 nasypów, 10 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 10 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 8 tys. m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.