Trwają prace projektowe

Aktualnie prowadzone prace projektowe mają na celu uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Budowy układu obwodnicowego miasta Staszów droga wojewódzka nr 764 od km 0+000 do km 4+870.
Zgodnie z umową wykonawca uzyska decyzję ZRID w terminie do 31.03.2017r.