Wydana decyzja ZRID na IV etap obwodnicy Staszowa

W maju 2017 r. została wydana decyzja nr 4/17 z dnia 11.05.2017 r., znak: SPN.III.7820.1.5.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Staszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 – etap IV od km 3+422,14 do km 4+870,00 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, na terenie miasta Staszów.

2017.05.11_Zawiadomienie UW