Wydana decyzja ZRID na II etap obwodnicy Staszowa

W czerwcu 2017 r. została wydana decyzja Nr 6117 z dnia 06.06.2017r., znak: SPN.lIl.7820.1.7.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Staszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 — etap II od krn 2+189,35 do krn 2+944,89 wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu, na terenie gminy Staszów.

2017.06.07_Zawiadomienie