Zaawansowanie robót w czerwcu

Zawansowanie całego kontraktu – 62%

Etap I – zaawansowanie 58%
Wykonano: 11 tys. m3 wykopów, 15 tys. m3 nasypów, 24 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 20 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego,

Etap II – zaawansowania 52%
Wykonano: 77 tys. m3 wykopów, 2 tys. m3 nasypów, 3 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 3 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego,

Etap IIa – zaawansowanie 70%
Wykonano: 18 tys. m3 nasypów, 2 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 2 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 2 tys. m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

Etap III – zaawansowanie 53%
Wykonano: 1 tys. m3 nasypów, 65 ton robót zbrojarskich, 627 m3 robót betonowych, 53 m3 prefabrykowanych belek typu T27 i T18

Etap IV – zaawansowanie 72%
Wykonano: 16 tys. m3 wykopów, 11 tys. m3 nasypów, 13 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 11 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 9 tys. m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.